Kapcsolat

Dr. Bálint Anita

REUMATOLÓGIA MAGÁNRENDELÉS: 

MEDICOVER KLINIKA MISKOLC

3530 Miskolc, Mindszent tér 3.

Hétfő:   16.00-19.00

Péntek: 16.00-19.00

Bejelentkezés: +36 1 465 3100


Reumatológia Szakrendelés:

B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Központi Fizioterápiás Szolgálat

IV. Sz. Reumatológia szakrendelés

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

Kedd: 13.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Bejelentkezés: +36-46/515-200/11154 mellék

Mobil: +36-30/433-5205

E-mail: info@mozgasszervikezeles.hu

Miskolc-Tapolca Barlangfürdő II. Sz. Reumatológia szakrendelés

3519 Miskolc, Pazár István sétány 1. 

Hétfő: 13.00-16.00

Bejelentkezés: +36 46 561-360

Mobil: +36-30/433-5205

E-mail: info@mozgasszervikezeles.hu

Szőlősi Péter

Gyógy- és Sportmasszázs, Természetgyógyászat, Lávaköves masszázs

Rendelési idő: 

Megbeszéléstől függően.

Bejelentkezés:

Mobil: +36-30/789-9027

E-mail: szolosi.peter@index.hu

Természetgyógyászat

A természetgyógyászat az emberiség történetével egyidős. Minden korban kialakult a gyógyítás kultúrája, ez a kultúra tapasztalati alapokon nyugszik, amit empirikus tudománynak nevezünk. Az egészség a természetgyógyászati felfogás szerint a teljes testi, lelki, energetikai, életszemléleti, szellemi, dinamikus egyensúly állapota. A természetgyógyászat holisztikus szemléletű, ami a beteg ember fizikai, lelki és szellemi észlelését és támogatását jelenti. A tudományos orvoslás allopátiás módszerrel gyógyít, ami azt jelenti, hogy úgynevezett oki terápiát alkalmaz. Szűkebb értelemben véve, le kell győzni a betegséget, el kell pusztítani a kórokozókat, műtéteket kell végezni. A természetgyógyászat a holisztikus módszer szerint közelít a beteg emberhez. A betegség rejtett üzeneteit meg kell érteni és a terápiában három szinten a test, a lélek és a szellem szintjén dolgozunk. A természetgyógyászat nagy hangsúlyt fektet a betegségek megelőzésére, az egészséges életmód megvalósítására, a megbomlott egyensúly helyreállítására. Maga a természetgyógyászat elnevezés Németországból származik. Angliában alternatív medicinának nevezik, melynek egy kissé kirekesztő jellege van. Észak-Európában vannak, olyan országok ahol a hivatalos orvoslás részét képezi a természetes gyógymódok alkalmazása. A társadalombiztosító támogatja, finanszírozza és a páciens döntésén múlik, hogy a gyógyulása érdekében milyen terápiát vesz igénybe. Magyarországon a természetgyógyászat a szocialista társadalmi rendben tiltott tevékenységnek számított. A rendszerváltozás után óriási lendülettel javarészt külföldről hazatért természetgyógyászok irányításával megszerveződött az ellátás rendszere. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1996. évi állásfoglalása a gyógyításról: „a XXI. sz. az integratív (hagyományos és komplementer gyógymódok együttes alkalmazása) orvoslás évszázada lesz, mert az orvoslás egységes egészet képez akár konvencionális, akár nem konvencionális szempontból segíti a beteg gyógyulását.” A Az egészségügyi ellátás részeként lett törvényesen elfogadott a természetgyógyászat, a 40/1997. (III.5.) kormányrendelet által. A 11/1997. (V.28) NM rendelet kiterjed az orvosok és a természetgyógyászok kompetenciájára, a képzés tartalmi anyagára, a vizsgáztatás feltételeire és a működés követelményeire. A természetgyógyászat orvosi definíciója: a természetgyógyászat az egyetemes orvoslás azon eljárásainak az összessége, amelyek hangsúlyozottan betegség megelőző és szelíd gyógyító jellegükkel és holisztikus szemléletükkel az ember önszabályozó képességét megőrzését, valamint helyreállítását segítik elő. Az Egészségügyi Világszervezet deklarálta, hogy a gyógyításba teljességében beletartozik a természetes gyógymódok alkalmazása is. A Föld népességének 70%-a hagyományos módszerekkel gyógyul. A civilizált világ polgárai 30-60%-ban veszik igénybe a természetgyógyászati módszereket.